Najnovšie:

3. Andragogické poradenstvo / Kariérne plány

Individuálne alebo skupinové stretnutia s účastníkmi. Pomôžu im lepšie pochopiť dôležitosť a efekty aktivít a spoločne tak rozvíjať kompetencie a plány smerom do budúcnosti – najmä vytvorenie konceptuálnych rámcov, zostrojenie osobných rozvojových plánov, kariérne smerovanie, odbornú špecializáciu, odporúčania pre ďalší sebarozvoj a podobne.

 

tester

EDUTEST®
andragogické poradenstvo
kariérne plány

Poradenstvo v oblasti ďalšieho rozvíjania kľúčových kompetencií – účastník a poradca analyzujú celkovú situáciu klienta alebo skupiny – od prostredia, vzdelávacej cesty, cez sebapoznanie, aktuálne preferencie, až po ďalšie predstavy o budúcnosti a osobnom či smerovaní. Poradenstvo je orientované viac na jednotlivca a jeho potreby.

 feedback

EDUTEST®
koučing

Zatiaľ čo pri poradenstve poradca navrhuje riešenia a poskytuje rady a odporúčania, koučing je dlhodobejší proces, častokrát presahujúci časový rámec programu EDUTESTu. Koučovaný a kouč hľadajú spoločnými silami riešenia sledovaných situácií a kouč vystupuje ako sprievodca, ktorý zasahuje vo vhodnej chvíli pri procesoch sebarozvoja účastníka.