Najnovšie:

1. Andragogická diagnostika

 

tester

EDUTEST®
andragogická diagnostika

Testy a dotazníky pomáhajú identifikovať aktuálnu situáciu účastníkov, s ktorými chceme v programoch EDUTESTu pracovať na základe stanovených cieľov. Zväčša teda ide o úvodné a diagnostické aktivity – testy, dotazníky a pracovné hárky, zamerané na osobnú a kompetenčnú analýzu účastníkov – štartovacie body. Pre diagnostiku osobnostných vlastností alebo motívov a hodnôt používame pracovnú psychodiagnostiku americkej spoločnosti Hogan assessments, ku ktorej interpretácii máme medzinárodný certifikát.

Obsahy a aktivity:

  • Vstupný osobný dotazník
  • Dotazník – MBTI –  dotazník osobnosti, založený na Jungovej osobnostnej typológii, zisťujeme niektorý zo 16 typov osobnostného ladenia a možný vplyv v pracovnom aj osobnom živote účastníka
  • Dotazníky Hogan – HPI a MVPI – profesná psychodiagnostika – www.hoganassessments.com