Najnovšie:

Kontakty

EDUTEST systems
aktivizačné, poradenské a vzdelávacie programy
pre osoby po skončení ústavnej liečby zo závislostí
Tel.: 0911 110 137
marek.sivak@edutest.sk
www.edutest.sk

Marek SIVÁK – Jednotný vzdelávací systém
Wurmova 9
Košice, 04023
IČO: 50 25 03 29
www.edutest.sk

(c) 2012 – 2020  Všetky práva vyhradené! Tel. 0911 110 137, marek.sivak@edutest.sk www.edutest.sk