Najnovšie:

Čo je Edutest systems

EDUTEST® systems je moderný interaktívny vzdelávací a poradenský program, určený pre analýzu a rozvíjanie kľúčových kompetencií osôb pre profesné oblasti, pracovné prostredia a osobný rozvoj. Pomáhame účastníkom našich programov nájsť pre seba osobnú aj pracovnú cestu a optimálne fungovať v najrôznejších pracovných prostrediach a pracovných vzťahoch. Aktivity EDUTESTu sú kombináciou vzdelávania (rozvíjania kľúčových kompetencií) a poradenských a konzultačných stretnutí. 

Cieľové skupiny účastníkov:

 • pri kariérnych zmenách, zmenách zamestnania a vzdelania,
 • pri rekvalifikáciách,
 • absolventi – príprava na trh práce,
 • nezamestnaní – osobný a profesný reštart, návrat na trh práce,
 • po návrate z rôznych resocializačných programov,
 • ostatné osoby so záujmom o osobný rozvoj, motiváciu, napredovanie…

Oblasti pôsobenia:

 • rozvíjanie osobných kľúčových kompetencií osôb – motivácia, pracovný potenciál, osobné a kariérne plány, sebariadenie, celoživotné vzdelávanie,
 • rozvíjanie sociálnych kľúčových kompetencií osôb pre rôzne pracovné prostredia – komunikačné zručnosti, tímové zručnosti, kooperácia, manažment stresu, firemné kultúry,
 • certifikácia kľúčových kompetencií.

Kľúčové kompetencie sú komplexné a ustálené sady vlastností, dispozícií, vedomostí, postojov a mäkkých zručností osôb (spoločný termín kompetencie), ktoré priamo vplývajú na kvalitu ich práce, pracovnú výkonnosť, dobré vzťahy s kolegami, motiváciu k ďalšiemu sebavzdelávaniu a tým ich celkovú schopnosť prinášať v zamestnaní alebo sebazamestnaní impulzy, kreativitu, efektivitu, dobrú atmosféru, spokojných klientov a peniaze.

Priebeh aktivít:

 • Úvodné stretnutie – pracovný workshop, vstupné konzultácie,
 • 1. Andragogická diagnostika – testy a pracovné dotazníky,
 • 2. Vzdelávanie – multimediálne kurzy, testy, scenárové aplikácie – kompetenčné batérie,
 • 3. Andragogické poradenstvo – individuálne alebo skupinové stretnutia s účastníkmi,
 • 4. Výstupy / Certifikácia – dátové reporty, individuálne správy, certifikáty a plány.

Podrobné info nájdete tu: >> Rozpis a priebeh aktivít

Certifikácia lektorov pre EDUTEST

Ak vás baví práca s ľuďmi a chcete pomáhať pomáhať ľuďom v ich osobnom rozvoji a kariére (najmä absolventom a nezamestnaným), máte primerané vzdelanie alebo prax, máme pre vás skvelú príležitosť – staňte sa certifikovaným lektorom programu EDUTEST systems a využite všetky jeho výhody vo svojej práci, vo svojom meste. Ako na to?

Podrobné info nájdete tu: >>Staňte sa našim lektorom!

Výhody EDUTEST systems oproti iným riešeniam

EDUTEST® systems ako celok kombinuje klasické stretnutia a elektronické aktivity moderným, na sebariadenie zameraným spôsobomn- vzdelávanie, testovanie, tréningy, elearning, konzultácie a poradenstvo, to všetko vás precvičí vo vedomostiach, zručnostiach a celkových spôsobilostiach, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste úspešne pôsobili v pracovných prostrediach spoločností, firiem, úradov, alebo ako freelancer na voľnej nohe a nezávislý profesionál vo svojom odbore. Namiesto tradičných kurzov teda účastníci programov Edutestu absolvujú interaktívne multimediálne programy s riadením a dohľadom v online vzdelávacom systéme a osobnými konzultáciami. Ako pridanú hodnotu sa teda učia byť zodpovednými k vlastnému napredovaniu a sebavzdelávaniu, samostatnými pri plnení pracovných úloh a proaktívnymi pri udržiavaní dobrých vzťahov s partnermi, spolupracovníkmi, alebo svojimi klientmi.

Aj keď má celý program EDUTESTu stanovený tento postup krokov, samotné obsahy aktivít sú veľmi často individualizované, na mieru každého konkrétneho účastníka – pretože každý sme iní, jedineční a každý potrebujeme vlastné riešenie na základe vlastných predstav alebo potrieb. EDUTEST systems je teda otvorený systém obsahov a aktivít s voľným výberom a radením a prakticky neobmedzenou variabilitou.

Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať:
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 303
email: info@edutest.sk