Najnovšie:

Čo je Edutest systems

EDUTEST® systems je moderný interaktívny vzdelávací a poradenský program, zameraný na osoby po skončení ústavnej liečby zo závislostí od alkoholu, drog a nelátkových závislostí.

EDUTEST pomáha jednotlivcom po skončení ústavnej liečby reštartovať sa v osobnej oblasti – nastaviť si osobné programy a plány v oblastiach práce a kariéry, sociálnych kontaktov s okolím, ale občianskeho vzdelávania, kľúčových počítačových a IT zručností a v neposlednom rade aj animáciou osobného voľna, záujmov a podobne.

Tím EDUTESTu systems tvoria andragógovia (špecialisti v oblasti poradenstva a vzdelávania dospelých), ale aj reálni abstinujúci ako praktickí laickí terapeuti.

Aktivity EDUTESTu prebiehajú kombináciou vzdelávania a poradenských stretnutí – buď formou denných individuálnych alebo skupinových osobných stretnutí alebo večerných stretnutí online, v našej online skupine a online učebni.

Cieľové skupiny účastníkov:

  • osoby krátko pred skončením alebo po skončení ústavnej liečby zo závislostí,
  • osoby po návrate z rôznych resocializačných programov,
  • osoby, podstupujúce samoodvykaciu liečbu zo závislostí a resocializáciu,

Vzdelávacie batérie EDUTEST:

  • EDUTEST osobné a sociálne zručnosti – komunikácia, motivácia, timemanagement,
  • EDUTEST práca, kariéra, profesné poradenstvo,
  • EDUTEST počítačové a IT zručnosti,
  • EDUTEST občianske vzdelávanie,
  • EDUTEST organizácia voľného času.

Formy a priebeh aktivít

Každý pondelok – od 16.00, DENNÉ OSOBNÉ STRETNUTIA SKUPINOVÉ – Alejova 5, Košice, IV. poschodie,

Každý utorok – od 19.30, VEČERNÉ ONLINE STRETNUTIA SKUPINOVÉ – práca v online učebni EDUTEST – vzdelávanie, podľa individuálnych zadaní, online dohľad lektora,

Každú stredu – od 19.30, VEČERNÉ ONLINE STRETNUTIA SKUPINOVÉ – reporting účastníkov k priebehu a realizácii zámerov (osobné plány),

Každý štvrtok
– od 19.30, VEČERNÉ ONLINE STRETNUTIA INDIVIDUÁLNE – poradenstvo k vzdelávaniu, podľa potreby

Každý piatok – VEČERNÉ ONLINE STRETNUTIA SKUPINOVÉ – reporting účastníkov k priebehu a realizácii zámerov (osobné plány),

Každú sobotu, nedeľu – voľné diskusie, podpora v online skupine, spoločné voľnočasové aktivity, zapájanie nových členov a pod.

Podrobné info nájdete tu: >> Podrobný popis týždenných aktivít

Ak potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať:
Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 303
email: info@edutest.sk