Najnovšie:

Liečba sa končí a…

Priatelia, končí sa vám onedlho liečba? Alebo sa práve skončila a vy rozmýšľate, čo ďalej? Je to bezpochyby najpálčivejšia otázka, s ktorou začínate pracovať ešte počas liečebného pobytu. S jediným cieľom – vyhnúť sa čo najviac riziku recidívy a začať žiť nanovo…

Azda všetci sa prepustenia z liečenia viac alebo menej obávajú. Obávajú sa návratu do starého prostredia, medzi ,,starých známych“, obávajú sa nového začiatku. Ako a čo urobiť ako prvé? Kde začať? Od seba? Hľadať si rýchlo prácu? Nové bývanie? Nových známych? Alebo sa začať pasovať s bolestivými sociálnymi dôsledkami vášho predošlého života? Dlhy, poškodené vzťahy v rodinách, nedôvera známych a okolia…

Všetky tieto nové výzvy na vás vytvárajú značný vnútorný tlak. A na tento tlak ste viac-menej sami. Možno si teraz poviete – kdeže sami! Po skončení ústavnej časti liečby predsa začína ambulantná ,,verzia“ a vy máte možnosť navštevovať svojho lekára a ,,áčkove“ komunity, prípadne chodiť na psychologické a psychosociálne terapie, často aj s príbuznými a ich podporou. A máte pravdu. Mnohí iní však začínajú s omnoho horším (niekedy aj žiadnym) rodinným a sociálnym zázemím a títo odliečení klienti sa po zavretí dverí liečebne zvonku, s prepúšťacou správou v rukách, ocitajú vo veľmi krehkej stabilite.

Nech už to máte alebo budete mať po prepustení z liečby lepšie alebo horšie, EDUTEST systems vám chce pomôcť s nastavením nového osobného systému a poriadku a to hneď v prvom období, po skončení ústavnej liečby. Pomáhať vám budú andragógovia (špecialisti v oblasti poradenstva a vzdelávania dospelých), ale aj reálni abstinujúci, ktorí si prešli peklom závislostí a podarilo sa im vrátiť späť, z hranice šialenstva alebo smrti. Lebo jednu vec verte – DÁ SA TO!

EDUTEST systems pritom v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť – psychiatrickú ani psychologickú. EDUTEST ju dopĺňa o pomoc jednotlivcom reštartovať sa v osobnej oblasti – nastaviť si osobný program v oblasti práce a kariéry, rodiny a rodinných vzťahov, sociálnych kontaktov s okolím, ale občianskeho vzdelávania, kľúčových počítačových a IT zručností a v neposlednom rade aj animáciou osobného voľna, záujmov a podobne. Budeme sa stretávať jednotlivo aj v skupinách a učiť sa rôzne nové veci. Budeme si radiť, navrhovať možnosti, konkrétne plánovať vlastné bližšie aj vzdialené kroky. Budeme sa však stretávať a študovať aj online, v našich komunitných skupinách a v online učebni. Budeme tam vždy v kontakte, a to aj pre prípad núdze.

Takže – neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií a zapojení sa!

Komentár