Najnovšie:

Motivácia: Len 6,8 % sa teší z poznávania, zvyšok motivujú známky či strach

Toto je alarmujúci problém, ktorý vytvára celú sieť neskorších negatívnych príčin a následkov pre celý zvyšok života jedinca. Ochota učiť sa, radosť z poznávania a kreativita – tieto atribúty dnes už patria medzi kľúčové kompetencie aj u dospelých jedincov. Aj týmto témam sa venujeme pri realizácii poradenských a vzdelávacích programov EDUTESTu.

Poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová zo strany SPOLU – občianska demokracia k tejto téme dodáva:

Na Slovensku má len necelých 7% žiakov vnútornú motiváciu učiť sa a radosť z poznávania, čo má ďalekosiahle negatívne dôsledky pre ich ďalší život. Ak má byť Slovensko rozvíjajúcou sa krajinou, v ktorej sa ľuďom dobre žije, prioritou reformy vzdelávania musí byť zmena prístupu k deťom v školách. Vzdelávací systém treba prispôsobiť ich potrebám a nie naopak. Potvrdzuje to aj skvelý rozhovor s Martinom Kurucom:„Problémom našej dospelej spoločnosti je, že chodenie do školy prirovnávame k chodeniu do práce. Jadro problému je v tom, že sme oddelili hru od práce a deti učíme, že práca je vážna vec a zábava patrí mimo prácu, mimo systém. Do veľkej miery teda vychovávame nešťastné deti.“

zdroje: www.ciernalabut.sk a FB Zuzany Zimenovej

Testovali motiváciu detí učiť sa. Len 6,8 % sa teší z poznávania, zvyšok motivujú známky či strach z neúspechu

Komentár