Najnovšie:

TIP: Vyberáte si smer? Sledujte situáciu na trhu práce cez oficiálne štatistiky

Iba málokto vie, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prináša pre uchádzačov o prácu, ale aj laickej i odbornej verejnosti aktuálne zistenia v tejto oblasti. Medzi najvýznamnejšie javy, ktoré ústredie štatisticky vyhodnocuje, patria:

  • vývoj nezamestnanosti (vrátane absolventov škôl a mladistvých),
  • aktívne opatrenia trhu práce,
  • počet cudzincov zamestnaných na území SR (štátnych príslušníkov tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie, občanov krajín EÚ/EHP s informačnou kartou, občanov tretích krajín s informačnou kartou (bez povolenia na zamestnanie)),
  • potreby trhu práce na najbližších 5 rokov (v rámci projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR),
  • uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl (v rámci projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR),

Výsledky uvedených štatistických zisťovaní sú dostupné na stránkach ústredia v sekcii Štatistiky.

Komentár