Najnovšie:

Práce je dostatok – viete prečo máme ešte stále 5 % nezamestnaných?

Nezamestnanosť na Slovensku v súčasnosti láme rekordy. Tentokrát chvalabohu v dobrom zmysle. Slovensko nikdy vo svojej novodobej histórii nemalo nižšiu nezamestnanosť, než je teraz – v čase písania tohto článku je to 4,95 %. Poviete si – fajn, je to dobré číslo. A my dodávame – áno. Ale trochu relatívne. Pretože ak sa pozrieme k našim bývalým štátnym bratom, do susedstva v Čechách, zistíme, že ich nezamestnanosť je až o polovicu ešte nižšia. V súčasnosti okolo 3%.  To je neuveriteľné číslo aj na pomery Európskej únie. Dá sa povedať, že v Čechách nezamestnanosť prakticky neexistuje.

Otázka znie: Prečo sme až dvojnásobne pozadu? Odborníci okamžite dôvodia – máme nízku kvalitu vzdelanosti a odbornosti tých, čo na úradoch práce ešte zostali. Áno. Ale my si myslíme, že problém je ešte širší – okrem dôležitej modly získavania odborných vedomostí a zručností, sa po takmer desaťročí stagnácie v osobnostnom rozvoji opäť prišlo na to, že odbornosť častokrát nestačí – nezamestnaným chýbajú mäkké zručnosti, takzvané osobné a sociálne kompetencie. Voilá!  V rámci európskych projektov pre vzdelávanie teda vznikol KOMPAS+ Projekt má pomôcť nezamestnaným k nabratiu komunikačných a iným mäkkých zručností, potrebných pre vstup a úspešné pôsobenie na trhu práce.

Super. Na trhu s ponukami vzdelávania na Slovensku však existujú iba čiastkové kurzy pre jednotlivé kompetencie – a to je alebo bude kameň úrazu. Chceme vzdelávať na celoštátnej úrovni vybranú skupinu (nezamestnaných), ale opäť nemáme poruke žiadny konkrétny vzdelávací projekt širšieho rozsahu, ktorý by pripravil účastníkov na trh práce komplexne a po všetkých stránkach – väčšina z nás totiž v škole nedostala vedomosti o kariérnom plánovaní (iba zoznam škôl, kde si absolventi prostonárodne volia školy a budúce povolania), vieme iba veľmi málo o poznávaní vnútornej motivácie a motívov jednotlivca a ich previazaní s vonkajšou praxou, o potrebe celoživotného sebavzdelávania, poznaní trhu práce a ďalších témach z aktuálneho sveta práce. A k nim samozrejme patria spomínané mäkké zručnosti – komunikácia, kooperácia, stres manažment, časový manažment a ďalšie schopnosti pôsobiť efektívne vo firemných pracovných prostrediach, alebo dnes už stále častejšie ide aj o zručnosti pre mikropodnikateľov, voľnonožcov, sebazamestnávateľov a iných foriem individuálnej obživy.

My sme takýto projekt zostavili a ponúkame vám ho – myslíme si totiž, že kompetenčný kurz by totiž mal byť širokospektrálna vzdelávacia a poradenská aktivita, ktorá môže napomôcť zmobilizovať všetkých tých nezamestnaných, ktorí majú reálny záujem pracovať.  Skrátka – prídete, absolvujete pracovné dotazníky, v ktorých sa trochu spoznáte, absolvujete vzdelávanie mäkkých zručností a následne všetky dáta a vedomosti zúžitkujeme pri poradenstve a kariérnom plánovaní pre každého jednotlivo. Výsledok celej aktivity dostanete na papieri, ktorý bude zároveň dokladom o vašej proaktivite, ochote pracovať na sebe a vzdelávať sa. To budete potrebovať na pracovné pohovory.

Prejdite si jednotlivé aktivity podrobne a spoznajte, čo vás v programe EDUTEST čaká. Zaujímavosťou je napríklad profesionálny pracovný dotazník motívov, hodnôt a preferencií (MVPI) prestížnej americkej spoločnosti Hogan assessments, ktorý vám spoľahlivo odhalí, kto ste, čo vás baví, čo preferujete a prečo. To je veľmi dôležité pre kariéru. Výstupy z neho nám napomôžu stanoviť váš osobný rozvojový plán.

Ak sa rozhodnete prísť k nám na kompetenčnú aktivitu, ste nezamestnaní a vo veku do 29 rokov, úrad práce vám preplatí nielen plné kurzovné, ale aj stravné a cestovné náklady. Informujte sa o možnosti absolvovať náš program na vašom úrade práce. prípadne nás kontaktujte a poradíme vám:

Jaroslav Verlík, tel. 0948 203 003
email: info@edutest.sk

Komentár