Najnovšie:

Kariérainfo: Päť zručností, ktoré by ste mali vždy priniesť na pracovný pohovor

Nemôžete sa zamestnať? Pravdepodobne existujú viaceré príčiny, ktoré vám znemožňujú zamestnať sa. Môžete byť prekvalifikovaní, nemáte dobre napísaný životopis, ste nesympatickí, alebo sa na pracovnom pohovore iba príliš chválite. Jednoducho ste sa stali nepohodlným a zabudli ste na pohovor priniesť vaše „jemné zručnosti“.

Uchádzač o prácu uskutoční ako prvý rozhodnutie, v ktorej spoločnosti sa bude uchádzať o prácu. Aj keď dostane pozvanie na pracovný pohovor, môže sa stať, že osobnostne nezapadne do tímu. Ďalšie rozhodnutie je už na budúcom zamestnávateľovi, aby vydal verdikt, či sa mu uchádzač hodí do svojej spoločnosti alebo nie. Okrem pracovných skúsenosti rozhodujú aj tzv. soft skills (jemné zručnosti). Medzi tieto zručnosti patrí predovšetkým komunikácia s okolím, vyžarovanie, štýl práce, spolupráca alebo analytické myslenie. Ďalej sem patrí aj emočná inteligencia. Sú to všetko osobné atribúty, ktoré zvyšujú interakciu jednotlivca, ako aj jeho kariérne vyhliadky. Väčšinu z týchto vlastností je možné preniesť ich aj mimo pracovisko.

 Jemné zručnosti zohrávajú úlohu pri výbere nového zamestnanca. Uchádzači o prácu by ich preto mali viac poodhaliť počas rozhovoru. Päť zručností, ktoré môžete uplatniť počas pracovného pohovoru nájdete, ak dočítate článok na tomto linku:

http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100327/1394963/5-zrucnosti–ktore-by-ste-mali-vzdy-priniest-na-pohovor

Komentár