Najnovšie:

EDUTEST systems a kľúčové kompetencie – začíname od septembra 2017!

Milí priatelia, po takmer trojročnom, nepredstaviteľne náročnom období vám môžeme oznámiť, že EDUTEST systems sa od septembra 2016 konečne dožije svojho reštartu. Je plne vyrobený a pripravený na prevádzku. Počas augusta prebehne testovanie funkčnosti obsahov v online učebni, doladíme rôzne organizačné detaily a môžeme ísť na to.

EDUTEST system je súčasťou trojčlennej rodiny nových moderných interaktívnych vzdelávacích projektov, v ktorých sme sa popasovali s výzvami dnešnej doby a vzdelávacích nárokov – tie sa dnes už dosť podstatne líšia od tradičných vzdelávacích aktivít. Dnešný človek totiž musí byť vybavený nielen čiastkovými vedomosťami a zručnosťami vo zvolených oblastiach a odboroch (jednotlivé kurzy), ale rovno celými spôsobilosťami odborných a osobných predpokladov, ktorým sa hovorí kompetencie. EDUTEST túto víziu plne pokrýva – pozrite si sekciu ČO JE EDUTEST, aby ste naplno pochopili jeho dôležitosť, význam a efekty.

Máme svet mobilných technológií, online vzdelávania, stúpa tlak na rozsah aj organizačnú formu tak, aby boli efektívne, časovo aj finančne, a zároveň flexibilné, obsahovo rozsiahlé a predsa aj špecializačne úzke, aby reagovali na zaneprázdnenosť účastníkov a i napriek robustnosti nárokov im uľahčovali život – kombinované aktivity EDUTESTu vám prinesú v rozvoji a vzdelávaní zamestnancov to, čo priniesli účastníkom v našich už zabehnutých a veľmi úspešných projektoch mLEARNING SK – Inštitút digitálneho dizajnu a multimédié (www.mlearning.sk) a eAUTOŠKOLA SK – odborný vzdelávací portál pre autoškoly a vodičov z povolania (www.eautoskola.sk).

Všetky tri projekty sme začali vyvíjať ešte na sklonku roku 2013 a popravde povedané, ak by sme už vtedy tušili, do akých náročných a rozsiahlych záberov sme sa pustili, asi by sme začali maximálne tak jeden ))). Keďže sme však neohrození pracovní torpédoborci, nič sme nenechali napospas osudu a prískokmi sa hnali dopredu – na všetkých troch projektoch sme pracovali paralelne, pričom v posednom období jedného roka sme EDUTEST systems trochu pozastavili, aby sme sústredili sily na perfektné doladenie ostatných dvoch. To sa nám podarilo a tak sme aktuálne bežiace leto venovali vývoju obsahov pre EDUTEST systems.

Veríme, že si EDUTEST systems nájde svojich klientov. Azda všetci HR-isti a špecialisti vo vzdelávaní sa dnes oháňajú potrebou kvalitných ľudí pre kvalitné firmy – ak je to pravda, projekty ako EDUTEST systems naplnia ich potreby takýchto ľudí spoznať a teda zohnať, alebo si vyškoliť existujúcich. Kľúčové kompetencie sa totiž – paradoxne – vôbec neučia na školách, v primárnom systéme. Veríme, že EDUTEST systems naplní očakávania, namotivuje účastníkov k proaktívnemu spôsobu života, profiremnému a kompetentnému pôsobeniu v pracovných prostrediach, k myšlienkám ich celoživotného sebariadenia a sebavzdelávania aby tak všetci v synergii pochopili a zúžitkovali osobné aj pracovné výzvy dnešného zložitého sveta.

Teším sa na stretnutia!
Jaroslav Verlík

Komentár