Najnovšie:

Týždeň celoživotného učenia prebehne tohto roku v týždni od 21. – 25. 9. 2015

V poradí 15. ročník medzinárodného podujatia Týždeň celoživotného učenia prebehne od 21. do 25. septembra 2015  na Slovensku. Podujatie sa nezávisle organizuje vo viacerých európskych krajinách. TCÚ je projekt, ktorý chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa sa organizujú prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku. Slovenská časť projektu beží pod koordináciou Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR a záštitou ministra školstva SR.

Do projektu sa môže zapojiť akákoľvek organizácia, ktorá sa zaoberá vzdelávaním dospelých alebo celoživotným vzdelávaním a to buď ako partner, alebo prispieť prednáškou, workshopom, alebo inou aktivitou. Katalóg podujatí je zverejnený a bude priebežne dopĺňaný do 10. septembra na stránke podujatia www.tcu.sk

red , foto tcu.sk

Komentár