Najnovšie:

Workshopy k celoživotnému vzdelávaniu prinesú podnety pre nový zákon

V tomto období prebieha po celom Slovensku séria prednášok a workshopov, na ktorých sa účastníci zaoberajú rôznymi problematikami celoživotného vzdelávania. Organizátorom podujatia je  Národný ústav celoživotného vzdelávania v rámci realizácie národného projektu ĎALŠIE VZDELÁVANIE A PORADENSTVO PRE DOSPELÝCH AKO NÁSTROJ LEPŠEJ UPLATNITEĽNOSTI NA TRHU PRÁCE.

Cieľom workshopov je predstavenie vecného zámeru zákona o ďalšom vzdelávaní a jednotlivých jeho inštitútov. Nosnou časťou workshopov bude diskusia k prezentovaným inštitútom, z ktorej vznesené návrhy budú následne zohľadňované pri tvorbe paragrafového znenia zákona.

Podpis mail_logo_new

Komentár