Najnovšie:

Vyšlo prvé číslo časopisu Andragogika v praxi

U našich českých susedov vyšlo prvé číslo nového časopisu Andragogika v praxi. Vydáva ho Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR.  Časopis prináša odborné príspevky z teórie i praxe rozvoja a vzdelávania dospelých, predstavuje moderné formy a metódy vzdelávania, systémy vzdelávania vo firmách, sleduje dianie a nové trendy v odbore, informuje o nových publikáciách ai. Zaujímavých zdrojoch. Reflektuje súčasné problémy, výzvy a aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým manažéri a pracovníci personálnych a vzdelávacích oddelení firiem, vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá, úrady, ale aj akademická pôda, vr. študentov príbuzných odborov – budúcich odborníkov v oblasti vzdelávania, poradenstva a personálnej práce.

Viac informácií a kontakty nájdete na tomto linku.

Komentár