Ceny prístupov a licencie

Každý digitálny vzdelávací objekt systému EDUTEST, ktorý navštívite, obsahuje vstupné prihlasovacie pole, do ktorého účastník zadáva svoje meno. Náš systém vzdelávania sleduje jeho postupy a aktivitu a po ukončení každému absolventovi poskytne možnosť vytlačiť certifikát buď o úplnom absolvovaní (pri tréningoch a vzdelávacích obsahoch), alebo certifikát o úspešnom testovaní (v prípade testovacích modulov). Certifikáty následne môžete vyžadovať od svojich zamestnancov, aby ste mali potvrdenie a prehľad o tom, čo, kedy, ako a ktorý váš zametnanec absolvoval. Fantastické, však?

LICENCIA EDUTEST SYTEMS individual

Licencia INDIVIDUAL je určená pre jednotlivcov - poskytuje dokonalú slobodu vášmu vzdelávaniu a tréningom. Vyberte si, čo chcete, vzdelávajte a trénujte kdekoľvek, kedykoľvek, čokoľvek. Celé je to úžasne jednoduché - obdržíte od nás prihlasovacie meno a heslo pre neobmedzený prístup k všetkým obsahom a službám a ich využitie je plne na vás. Neobmedzený prístup máte po dobu 3 mesiacov.

LICENCIA EDUTEST SYTEMS individual +

Licencia INDIVIDUAL + je určená pre jednotlivcov - poskytuje všetky obsahy a služby akoi základná verzia INDIVIDUAL, avšak je rozšírená o možnosť absolvovať pracovnú diagnostiku formou osobnostných testov a dotazníkov. V cene je zahrnuté aj vyhodnotenie formou písomnej odporúčacej správy na základe vopred stanovených škál, ktoré sa testovaním majú sledovať. Neobmedzený prístup máte po dobu 3 mesiacov.

LICENCIA EDUTEST SYTEMS standard

Licencia STANDARD je identická s licenciou INDIVIDUAL, avšak je určená pre firemné skupiny s väčším počtom účastníkov. Poskytuje dokonalú slobodu vášmu vzdelávaniu a tréningom. Vyberte si, čo chcete, vzdelávajte a trénujte kdekoľvek, kedykoľvek, čokoľvek. Celé je to úžasne jednoduché - obdržíte od nás firemné prihlasovacie meno a heslo pre ročný neobmedzený prístup k všetkým obsahom a ich využitie je plne na vás. Neobmedzený prístup máte po dobu 3 mesiacov.Poskytuje 3-mesačný prístup pre ich aktivity, konzultáciu a výstupné správy.

LICENCIA EDUTEST SYTEMS professional

Licencia PROESSIONAL poskytuje všetky obsahy, služby a aktivity licencií a služieb STANDARD, avšak je rozšírená o ďalšie služby s ešte vyššou maximalizujúcou hodnotou - osobné konzultácie, koučing, poradenstvo a ďalšia špeciálna starostlivosť. Služba PROFESSIONAL zahŕňa napríklad aj analýzy potrieb a cieľov v organizácii, vyhodnotenie formou merania vstupov a výstupov, odporúčania pre kariérny a firemný rozvoj a podobne. Každý účastník teda u nás získava vlastné meno a heslo a vyhodnocovanie prebieha na individuálnej úrovni. Licencia PROFESSIONAL sprístupňuje vsetky obsahy, služby na jeden rok a je rozšírená o testy a dotazníky v oblasti osobnostnej typológie, pracovného potenciálu, ktoré sú individuálne vyhodnocované a poskytujú účastníkom a zamestnávateľom množstvo dôležitých charakteristík a vodítok.

Medze nekladieme sebe ani vám. EDUTEST umožňuje prakticky ľubovoľnú variabilitu a preto ak máte ďalšie špecifické požiadavky, neváhajte nás kontaktovať a upravíme aktivity presne na mieru.

VIAC INFO:
Jaroslav Verlík
konzultant pre rozvoj a vzdelávanie
eLearning / mLearning specialist 
tel. 0944 609 476
email: info@edutest.sk

Posledná zmena: Nedeľa, 19 október 2014, 14:03