Najnovšie:

Staňte sa našim lektorom!

Ak vás baví práca s ľuďmi a chcete pomáhať pomáhať ľuďom v ich osobnom rozvoji a kariére (najmä absolventom a nezamestnaným), máte primerané vzdelanie alebo prax, máme pre vás skvelú príležitosť – staňte sa certifikovaným lektorom projektu EDUTEST systems a využite všetky jeho výhody vo svojej práci, vo svojom meste. Ako na to? Tu je postup:

Vstupné školenie a ročné licencie

  • Pred začiatkom spolupráce absolvujete u nás vstupné školenie k celému projektu EDUTESTu, jeho princípom, filozofii, metodickému postupu atď. Viac info v sekcii >> Rozpis a priebeh aktivít. Súčasťou školenia je aj práca so vzdelávacím systémom EDUTESTu a prácou s digitálnymi obsahmi (>> Vstup do online sekcie).
  • Po skončení školenia vám poskytneme celý program EDUTESTu  a všetky jeho digitálne obsahy v online učebni, vrátane priebežnej technickej podpory, poradenstva a konzultácií, pre vaše vlastné aktivity, formou paušálnej ročnej licencie v sume 240 EUR/rok pre 10 účastníkov, bez obmedzenia prístupu. Vyššie počty účastníkov – dohodou.

Ďalšie informácie

  • EDUTEST systems je ucelené prostredie a metodika – všetko na jednom mieste, všetko vytvorené a pripravené na používanie pre vás! Ihneď môžete začať.
  • Pritom zároveň platí, že vás nebudeme ničím obmedzovať – EDUTEST je mimoriadne variabilný a vy si môžete vystavať z jeho možností a obsahov vlastné vzdelávacie aktivity, alebo použijete našu metodiku. Je to plne na vás!
  • V prípade zmluvne dohodnutej dlhodobej spolupráce vám poskytneme doplnkový priestor v našej online učebni aj pre vaše vlastné súkromné obsahy, vrátane konverzie do digitálnej elearningovej podoby. Učte s nami čo chcete -:) Informujte sa!
  • EDUTEST odporúčame pre účastníkov so SŠ a vyšším vzdelaním, nie je však odmienkou
  • Ak budete chcieť použiť vo svojich aktivitách s EDUTESTom pracovné dotazníky Hogana, zabezpečíme po dohode pre vašich klientov prístup k dotazníkom a ako medzinárodne certifikovaný poskytovateľ aj interpretáciu výsledkov Hogan assessments (HPI, HDS a MVPI). Viac o dotazníkoch: >>Hogan assessments.com

AKTUÁLNE: Od augusta 2017 je možné program EDUTESTu alebo jeho časti plne financovať z prostriedkov európskeho vzdelávacieho programu KOMPAS+, ktorý je určený pre nezamestnaných uchádzačov vo veku do 29 rokov ako tzv. kompetenčné kurzy. Máte tak skvelú príležitosť pracovať so skupinami klientov, pričom náklady na kurzovné hradí v prípade schválenia Úrad práce v plnej výške.

Ak potrebujete viac info:
Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
mail: info@edutest.sk